Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện & TeamBuilding Sol Event

– TÊN VIẾT TẮT: SOL EVENT

– ĐỊA CHỈ: 143 ĐƯỜNG LÊ THANH NGHỊ, PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, TP. QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM

– MOBI: 0905363885

– FACEBOOK:

EMAIL: tochucsukien.qn@gmail.com

Đánh giá page