Tổ chức Team Building

Công ty Sol tổ chức sự kiện cho công ty, đơn vị, tổ chức,… tại bãi biển Quy Nhơn