Lễ khai trương Thẩm Mỹ Diva Tuy Hòa

Lễ khai trương thẩm mỹ Diva tại Tp Tuy Hòa